Er et skærebræt i træ hygiejnisk?

Træ er ikke et uhygiejnisk materiale

Hører du til den gruppe, som mener, at et skærebræt af træ er uhygiejnisk, så tro om igen. Mange er af den opfattelse af træ er et uhygiejnisk materiale at bruge i forbindelse med fødevarer, men det er faktisk mere hygiejnisk end skærebrætter af plast.

Bakterier har dårligere levevilkår på skærebræt af træ

Eksperimentelle studier, som er foretaget indenfor levnedsmiddelbranchen, viser, at bakterier har væsentligt ringere levevilkår på overflader af træ i sammenligning med andre overflader. I studierne placerede man salmonella- og listeria-lignende bakterier ovenpå overflader af træ, plastisk og stål. Resultaterne var entydige: I alle tilfælde var overlevelsestiden for bakterierne kortere på træoverfladerne, mens den var længere på overflader af plastik og stål. Derudover får bakterierne endnu mindre chance for at overleve, hvis træet er knastørt.

Antibakteriologiske træsorter

På baggrund af ovennævnte studier viser det sig faktisk, at træ besidder nogle antibakteriologiske egenskaber, der gør træet i stand til at suge vand og fugt ud af bakterierne, så de tørrer ud og dør. De træsorter, som egner sig bedst i håndteringen af fødevarer, er eg, fyr, ask, rødgran og bøg.

Selvom træ er et antibakteriologisk materiale, kan det dog ikke helt udelukkes, at nogle bakterier kan trives i dybe revner på skærebrætter af træ – så husk at gøre dem grundigt rene, og sørg for, at skærebrættet bliver fuldstændig tørt.

Gode råd til at håndtere dine skærebrætter

  • Du bør altid holde kød og grøntsager adskilt, så sørg for at have et skærebræt til hver.
  • Hav også gerne flere skærebrætter, så de har mulighed for at tørre helt ud og er klar til næste brug.
  • Sørg altid for at tilberede kød og grøntsager med afstand til hinanden
  • Brug skærebrætter af massivt træ, som ikke er lakbehandlet

Kommentarer er lukket.