Hvilke regler er gældende for transport af dyr?

Hvordan transporteres grise?

Transport af grise, køer og generelt dyr er uundgåelig, og mange er i dag bekymret for, om dyrene har det godt under transporten. Af denne grund stilles der fra EU’s side høje krav til dyrtransporten, som vi endda har skærpet i Danmark. Dette har resulteret i, at kun 0,15 promille af grise ikke klarer turen til slagtning, hvilket er den laveste dødelighed nogensinde. Det samme gør sig gældende for transport af køer, hvor dødeligheden ligeledes er meget lav.

 

Hvilke høje krav stilles der til bilerne, som dyrene skal transporteres i?

For det første skal man for at have tilladelse til at transportere dyr af Fødevarestyrelsen samt have bestået en uddannelse som transportør af dyr. Hertil skal det nævnes, at det kun er tilladt at transportere egnede dyr uden skavanker, hvor transporten også skal være planlagt tidsmæssigt.

Herudover er der også krav ti lindretningen af det valgte transportmiddel. Indretningen skal være passende i forhold til dyrenes art, antal, størrelse og transporttid. Dyrene skal også have passende ventilation og strøelse samt kunne tilses løbende under transporten, så det kan sikres, at dyrene har det godt.

De danske regler er yderligere skærpet, hvor der er krav om ventilation, temperaturmåling, adgang til vand under hele transporten, GPS-system, registrering af minimum og maksimum temperatur i lastrummet og logplaner på alle transporter. I EU gør disse regler sig gældende for lange transporter, men i Danmark er dette gældende uanset afstand.

 

Dyrenes sikkerhed i fokus

De mange tiltag, der er kommet til inden for de senere år, skyldes, at dyrenes sikkerhed og velvære er den absolutte førsteprioritet under transporten, hvor man med sikker grisetransport sørger for, at grisene har det bedst muligt. Dette kan også ses på tallene for dødelighed under transport, der som tidligere nævnt er på sit laveste nogensinde.

Kommentarer er lukket.